Datum odevzdání: 08-03-2021

Kancelář AV ČR zveřejnila výzvu k podávání návrhů na udělení medailí AV ČR.

 

Datum odevzdání: 08-03-2021

Kancelář AV ČR zveřejnila výzvu k podávání návrhů na získání Prémie Otto Wichterleho. Prémie je určena mimořádným vědeckým osobnostem do 35 let, které významným způsobem přispívají k rozvoji své vědní disciplíny.

 

Datum odevzdání: 19-02-2021

GA ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency pro projekty ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS (Lead Agency).

 

Francouzský institut v Praze v lednu a únoru 2021 zorganizuje sérii webinárů zaměřených na Ph.D. studium ve Francii. Registrace je možná zde