Datum odevzdání: 30-08-2023

Bylo vyhlášeno 22. kolo podávání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Program je určen k podpoře schopných a nadějných badatelek a badatelů (zpravidla do 2 let od získání titulu Ph.D.) na pracovištích AV ČR.

 

Datum odevzdání: 07-09-2023

V rámci spolupráce CHANSE byla vypsána výzva k podávání návrhů multilaterálních projektů na téma Crisis – Perspectives from the Humanities.

 

Datum odevzdání: 23-05-2023

Proběhne 23. května 2023 v zasedačce FLÚ.

 

Datum odevzdání: 12-06-2023

Byla vyhlášena nová výzva v rámci programů Mobilitních projektů (MP) a projektů Mobility Plus (MPP).

 

Datum odevzdání: 16-01-2023

Byla vypsána dodatečná výzva k podávání žádostí o stipendijní pobyty DAAD (Německé akademické výměnné služby) do Německa.

 

Datum odevzdání: 15-07-2021

Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci lze podávat návrhy Projektů Mobility Plus.

 

Datum odevzdání: 24-05-2021

Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci lze podávat návrhy Mobilitních projektů a projektů Mobility Plus s dobou řešení od roku 2022 ve spolupráci s níže uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi:

 

Datum odevzdání: 30-03-2021

Bylo vyhlášeno 17. kolo podávání návrhů na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Program je určen k podpoře schopných a nadějných badatelů (zpravidla do 2 let od získání titulu Ph.D.) na pracovištích AV ČR.

 

Datum odevzdání: 30-06-2021

Výzva programu PASIFIC nabízí dvouleté postdoktorální fellowshipy výzkumníkům všech národností a ze všech vědních disciplín.