Grantová agentura České republiky (GA ČR) k afiliacím a dedikacím v publikacích.

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky pro období 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategickým dokumentem zajišťujícím efektivní rozdělování evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků s cílem podporovat orientovaný a aplikovaný výzkum a inovace.

Praktický průvodce mezinárodním sladěním správy výzkumných údajů: příručka Science Europe pro akademické pracovníky a výzkumné organizace se zaměřením na plán správy údajů a šíření výsledků výzkumu.